Podmienky propagácie

 

1. Predmet pravidiel

Tieto pravidlá stanovujú podmienky akčných zliav prezentovaných na stránke www.woodica.pl, najmä práva a povinnosti klientov, ako aj povinnosti a rozsah zodpovednosti predávajúceho.

2. Definície

Pojmy použité v tomto dokumente znamenajú:

Predávajúci – Mateusz Surmiak vykonávajúci podnikateľskú činnosť ako Made of Wood Group Surmiak Mateusz na adrese 34-106 Świnna Poręba, Świnna Poręba 210, vlastniaci DIČ: 552-159-42-17, majiteľ značky Woodica;

Produkty – drevený nábytok vyrobený predávajúcim, ktorého sa propagácia týka;

Akcia – akcia opísaná v pravidlách;

Pravidlá – tentodokument.

3. Predmet akcie

3.1. Každý klient, ktorý počas platnosti akcie kúpi od predávajúceho produkty, na ktoré sa akcia vzťahuje, dostane zľavu stanovenú pri danom výrobku.

3.2. Ponuka zahŕňa produkty ponúkané tak v salóne predávajúceho v Jankach, al. Krakowska 26, 05-090 Raszyn, ako aj prístupných na webovej stránke www.woodica.pl.

3.3. Predávajúci oznámi ceny nábytku, na ktoré sa vzťahuje akčná zľava, znížené už o zľavu v zmysle bodu 1 (vypočíta sa automaticky). Tým klient už nemá nárok na zľavu z ceny nábytku, na ktorý sa vzťahuje akcia oznámená predávajúcim.

3.4. Akciu nemožno kombinovať s inými akciami a/alebo zľavami.

4. Konanie o reklamácii

4.1. Akékoľvek prípadné reklamácie týkajúce sa realizácie služieb, na ktoré sa vzťahuje akcia, musí klient oznámiť písomne na adresu uvedenú v menovke predávajúceho.

4.2. Reklamačné hlásenie musí obsahovať podrobný opis udalosti, ktorá odôvodňuje reklamáciu, meno a priezvisko, ako aj adresu elektronickej pošty klienta.

4.3. Predávajúci posúdi reklamáciu v lehote 14 dní odo dňa prijatia oznámenia, pokiaľ nie je nutné pre posúdenie reklamácie poskytnúť dodatočné informácie poskytovateľovi služieb. V takomto prípade sa lehota 14 dní počíta odo dňa doručenia takýchto informácií.

4.4. Odpoveď na reklamáciu sa odosiela výlučne na adresu elektronickej pošty uvedenú vo formulári reklamačnej sťažnosti.

4.5. Uvedené ustanovenia nenarušujú oprávnenia klienta na reklamáciu samotného nábytku kúpeného v rámci akcie za podmienok stanovených všeobecne platnými právnymi predpismi a na základe záruky poskytnutej predávajúcim.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Vo veciach, ktoré pravidlá neupravujú, platia príslušné ustanovenia zákona.

5.2. Obsah pravidiel je k dispozícii v sídle predávajúceho, stacionárnom salóne a na stránke http://www.woodica.pl/ a môže byť kedykoľvek uložený na trvalý nosič alebo vytlačený.

5.3. Pravidlá v tomto znení nadobúdajú účinnosť 2. novembra 2017.

Názory a připomínky

Hodnotenie obchodu 5 z 5 hviezdičiek.
Priemerné hodnotenie založené na 168 komentároch.

Nepodnikáme žiadne kroky na zabezpečenie toho, že recenzie pochádzajú od ľudí, ktorí výrobok používali alebo si ho zakúpili.
recenzie od Stanislava

recenzie od Jolana

recenzie od Lubos

recenzie od Silvia

ODBORNÍ KONZULTANTI

Naši konzultanti tvoria profesionálny tím ľudí, ktorí vám poskytnú úplne vyčerpávajúce odpovede a pomôžu vám vybrať to najlepšie...

DODANIE S VYNESENÍM

Naša ponuka zahŕňa aj výnos nábytku do bytu alebo domu klienta a tiež montáž nábytku na mieste určenia...

RYCHLÉ ODOSLANIE

Náš nábytok dodávame na miesto vlastnými dopravnými prostriedkami, v krátkej dobe, so zachovaním bezpečnosti zásielok...

BEZPEČNÉ PLATBY

Jednou z obľúbených foriem platieb za nakúpený tovar je platba pri odbere tovaru, ktorá zaručuje pokojnú a bezpečnú transakciu...