Podmienky nákupu1. Obecné ustanovenia


1.1. Internetový obchod je dostupný na webovej adrese http://www.woodica.sk/ a je vedený pánom Mateuszom Surmiakom konajúcim obchodným menom Made of Wood Group Surmiak Mateusz so sídlom na adrese 34-106 Świnna Poręba, Świnna Poręba 210, IČO: 552 -159-42-17, DIČ: 121142551, spoločnosť je zapísaná do Centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti, ďalej do Živnostenského registra starostom Makow Podhalańského pod číslom 1131/010, spoločnosť je nazývaná ďalej Predávajúcim.

1.2. Definícia:
a) Pracovný deň – jeden deň od pondelka do piatku s výnimkou štátneho sviatku.
b) Klient – plnoletá fyzická, právnická osoba alebo organizačná jednotka, ktorá nemá právnu subjektivitu a ktorá uzatvára s Predávajúcim Kúpnu zmluvu.
c) Spotrebiteľ – fyzická osoba vykonávajúca s predávajúcim právne úkony, ktoré nie sú v priamej súvislosti s hospodárskou alebo profesijnou činnosťou Predávajúceho.
d) Kupujúci – klient a spotrebiteľ.
e) Predávajúci – Mateusz Surmiak konajúci obchodným menom Made of Wood Group Surmiak Mateusz, Świnna Poręba 210, 34-106 Świnna Poręba.
f) Elektronický účet – zber dát v elektronickom systéme Predávajúceho, chránený prihlasovacím menom a heslo, ktoré je stanovené Kupujúcim. Elektronický účet obsahuje osobné údaje Kupujúceho a informácie o odoslaných objednávkach v internetovom obchode.

1.3. Forma kontaktu:
a) telefonicky na telefónnom čísle: +48 537 437 500,
b) pomocou e-mailovej pošty na adrese: kancelar@woodica.sk

1.4. Za účelom využívania elektronického systému musí predávajúci disponovať:
a) počítačom, notebookom, tabletom, inteligentným telefónom alebo iným multimediálnym zariadením s prístupom na internet s odporúčaným rozlíšením 1024 x 768,
b) prístupom k elektronickej pošte,
c) prístupom k ľubovoľnému internetovému prehliadaču vrátane možnosti zapnutia Cookies a Javascript.

1.5. Osobné údaje sú spracovávané Predávajúcim iba a výhradne v rozsahu a na základe týchto Podmienok. Kupujúci podáva osobné údaje dobrovoľne a má právo nahliadnuť do ich obsahu, aktualizácie alebo úpravy.


2. Podávanie a realizácia objednávok

2.1. Objednávky sú prijímané:
a) prostredníctvom internetových stránok: http://www.woodica.sk/ pomocou aplikácie „košík”, kde Kupujúci uvádza svoje kontaktné údaje, objednáva tovar a vyberá si spôsob úhrady,
b) na telefónnom čísle: +48 537 437 500,
c) prostredníctvom e-mailu na adrese: kancelar@woodica.sk

2.2. V prípade objednávania prostredníctvom aplikácie „košík” dostane Kupujúci na uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí objednávky.

2.3. Objednávky evidované prostredníctvom telefónu musia byť potvrdené prostredníctvom odoslania správy na uvedenú e-mailovú adresu.

2.4. V prípade odosielania objednávky pomocou e-mailu, Kupujúci po zaslaní informácií o objednávke dostane od Predávajúceho potvrdenie na uvedenú e-mailovú adresu, ktoré bude obsahovať obchodné podmienky vrátane rekapitulácie celkovej hodnoty objednávky, vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

2.5. Ak sa Kupujúci nerozhodne pre osobný odber objednaného tovaru, ale rozhodne sa pre dodanie tovaru pomocou dopravy organizovanej Predávajúcim, kalkulácia zaslaná Predávajúcim bude obsahovať aj náklady za dopravu objednaného tovaru.

2.6. Za účelom vyčíslenia poplatku za dopravu objednaného tovaru, je Kupujúci povinný uviesť presnú adresu na doručenie tovaru.

2.7. Realizácia objednávky je zahájená:
a) v prípade objednávky s platbou pri odbere - po potvrdení o prijatí objednávky Predávajúcim,
b) v prípade objednávok splatných bankovým prevodom - po zaúčtovaní peňažných prostriedkov na bankovom účte Predávajúceho.

2.8. Pred odoslaním objednávky je Kupujúci povinný oboznámiť sa s ustanoveniami týchto Podmienok nákupu.

2.9. Dodacia lehota objednávky je stanovená v predajných podmienkach pripravených a zaslaných Predávajúcim Kupujúcemu. Táto lehota sa počíta v pracovných dňoch.
Dodacia lehota objednávok, výrobkov označených „na sklade” je podmienená spôsobom prevzatia objednaného tovaru, ktorý si vybral Kupujúci. V prípade osobného odberu objednávky zo skladu závodu v Świnnej Porębie je potrebné dohodnúť presný dátum prevzatia tovaru prostredníctvom kontaktu so Zákazníckou podporou. Ak si Kupujúci zvolí možnosť prepravnej služby, ktorú poskytuje Predávajúci, bude termín dodania objednávky závisieť od organizácie prepravy do určeného regiónu. O presnom termíne dodania bude Kupujúci informovaný vopred.

2.10. V prípade tovaru označeného ako „akcia” alebo v prípade tovaru označeného ako „výpredaj” rozhoduje o poradí realizácie objednávok poradie prijatých potvrdených objednávok na tento tovar. Množstvo tovaru za akčné ceny alebo za výpredajové ceny je obmedzené.

2.11. Ak nie je predávajúci schopný vyrobiť, pripraviť na odoslanie a dodať objednaný tovar v uvedenom termíne, je povinný informovať o tejto skutočnosti klienta a je povinný dohodnúť nový termín. Ak nebude Kupujúci súhlasiť s predĺžením termínu realizácie objednávky, dôjde k odstúpeniu od zmluvy o výrobe a dodaní.

2.12. Elektronické služby poskytované Predávajúcim vo forme objednávkového formulára a účtu sú bezplatné.


3. Dodanie

3.1. Predávajúci ponúka nasledujúce spôsoby odberu a dodania zakúpeného tovaru:
a) osobný odber v sídle firmy na adrese Świnna Poręba 210, 34-106 Świnna Poręba,
b) kuriérska zásielka,
c) vlastná doprava Predávajúceho.

3.2. Odporúčame, aby všetok tovar, ktorý by z dôvodu vlastností alebo rozmerov mohol byť v prípade dopravy kuriérskou zásielkou poškodený a ktorý nebude prevzatý prostredníctvom osobného odberu Kupujúcim, bol odoslaný vlastnou dopravou Predávajúceho, s predchádzajúcim odsúhlasením výšky úhrady za dopravu Predávajúceho.

3.3. V okamihu prevzatia objednávky je Klient povinný podrobne skontrolovať obsah zásielky. Reklamácie týkajúce sa mechanických poškodení budú riešené výhradne iba v prípadoch zostavenia protokolu o škode, ktorý musí byť potvrdený podpisom Klienta a dodávateľa zásielky.

3.4. Tovar je majetkom Predávajúceho do okamihu úhrady celej sumy za tovar Kupujúcim.


4. Platby

4.1. Kupujúci môže za objednaný tovar zaplatiť:
a) v hotovosti v sídle Predávajúceho - najneskôr v okamihu osobného prevzatia objednávky,
b) v hotovosti zamestnancom Predávajúceho – v okamihu dodania,
c) bankovým prevodom na nižšie uvedený bankový účet Predávajúceho:
PL 67 1020 1433 0000 1102 0155 1274
SWIFT BPKOPLPW
d) na dobierku v okamihu odberu zásielky od kuriéra,
e) pomocou elektronickej platby a platobnou kartou servisu PayU (podrobné informácie o servise nájdete na internetových stránkach na adrese: http://www.payu.pl/) a prostredníctvom platobnej služby PayPal (podrobné informácie o servise nájdete na internetových stránkach na adrese: https://www.paypal.com/pl/home).


5. Reklamačný poriadok

5.1. Predávajúci je povinný dodať tovar bez právnych a fyzických nedostatkov. Tovar zakúpený spotrebiteľom má dvojročnú záruku, ktorá začína plynúť dňom predaja.

5.2. Nábytok je určený na používanie výhradne v interiéroch pri teplote 15 - 30
°C. Drevený nábytok nesmie byť používaný v exteriéri. Uchovávanie nábytku na slnku, vo vlhkých miestnostiach alebo v miestnostiach s nízkou teplotou, môže viesť k vzniku mnohých prasklín na dreve, na lakovanom povrchu a môže viesť tiež k deformácii nábytku.

5.3. Drevený voskovaný nábytok sa musí čistiť výhradne prostriedkami určenými na ich starostlivosť. Na starostlivosť o nábytok nesmú byť používané mokré, vlhké handričky. Počas používania nábytku je potrebné sa vyvarovať ukladaniu mokrých alebo horúcich predmetov - môžu spôsobiť rozpustenie ochrannej vrstvy vosku a farebnú zmenu povrchu. V tomto prípade je nutné celý povrch nábytku znova navoskovať.

5.4. Vzhľadom na obmedzenia počítačových monitorov, sa môžu farby ponúkaného nábytku mierne líšiť od skutočnosti. Drevo je prírodným materiálom, ktorý má vlastnú kresbu a unikátnu štruktúru, vďaka čomu je každý nami vyrobený nábytok individuálny s neopakovateľným charakterom. Jeho prírodné vlastnosti môžu spôsobiť vznik farebných rozdielov na jednotlivých častiach nábytku. Používanie rôznych technológií farbenia počas výroby nábytku môže spôsobiť viditeľný rozdiel natívnej štruktúry a kresby dreva.

5.5. Rozmery uvedené na stránkach sú vonkajšie rozmery nábytku.

5.6. Predávajúci si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť dreva za účelom vylepšenia koncového produktu.

5.7. Reklamácie musia byť podávané písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: kancelar@woodica.sk alebo klasickou poštou na adresu sídla firmy. Za účelom zrýchlenia procesu reklamácie odporúčame uvedenie týchto údajov:
a) meno, priezvisko, adresa objednávateľa b) opis predmetu reklamácie vrátane priloženia fotografií zobrazujúcich reklamované chyby c) uviesť požiadavku

5.8. Reklamácie sú riešené v priebehu 14 dní od dátumu prijatia. Kupujúci dostane odpoveď písomnou formou.

5.9. Predávajúci nesie voči klientovi zodpovednosť do výšky uhradenej ceny a dopravných nákladov. Predávajúci nenesie zodpovednosť z titulu ušlého zisku klienta.


6. Mimosúdne spôsoby riešenia reklamácií a uplatňovania nárokov a zásady prístupu k týmto formám/postupom

6.1. Podrobné informácie týkajúce sa mimosúdnych spôsobov riešenia reklamácií a uplatňovania nárokov a zásad prístupu k týmto procesom možno získať v sídlach alebo na internetových stránkach okresných/mestských hovorcov pre spotrebiteľa, regionálnych inšpektorátoch Obchodnej inšpekcie a na Úrade na ochranu konkurencie a spotrebiteľa.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1. Zmluvy o predaji sú uzatvárané prostredníctvom stránok http://www.woodica.sk/ a sú zmluvami uzatváranými na vzdialenosť. V zmysle príslušných právnych predpisov má Spotrebiteľ právo na odstúpenie od uzavretej Zmluvy o predaji, v termíne 14 dní odo dňa dodania tovaru bez udania dôvodu.

7.2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy prostredníctvom podania Vyhlásenia o odstúpení zaslaným elektronickou poštou na adresu: kancelar@woodica.sk alebo písomne na adresu sídla firmy podľa vzoru listu dostupného na našich internetových stránkach (príloha).

7.3. V prípade odstúpenia od zmluvy, je spotrebiteľ povinný odoslať tovar okamžite späť, v termíne nepresahujúcom 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Je odporúčaná predchádzajúca dohoda a kontakt s Predávajúcim za účelom určenia formy odberu tovaru Predávajúcim alebo inou osobou splnomocnenou Predávajúcim.

7.4. Spotrebiteľ nesie zodpovednosť v prípade zníženia hodnoty veci v súvislosti s používaním veci spôsobom prekračujúcim konečné vlastnosti charakter a/alebo fungovanie veci.

7.5. Odporúča sa odoslať (ak je to možné) tovar v originálnom balení vrátane všetkých pripojených dokladov. Vyššie uvedená veta je odporúčanie a nemá vplyv na realizáciu práva na odstúpenie od zmluvy.

7.6. Spotrebiteľ znáša všetky priame náklady za vrátenie tovaru.

7.7. Predávajúci vykoná vrátenie prostriedkov spotrebiteľa na uvedený bankový účet alebo poštovou poukážkou v termíne do 14 dní odo dňa získania vráteného tovaru.

7.8. Ak zmluvné strany neurčili inak, spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od uzavretej zmluvy na vzdialenosť v prípade, keď:
a) predmetom poskytovanej služby je neprefabrikovaná vec, vyrobená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo predstavujúca výrobok vyrobený podľa individuálnych potrieb spotrebiteľa;
b) predmetom poskytovanej služby sú veci, ktoré po dodaní, s ohľadom na svoj charakter, sú neoddeliteľne spojené s inými časťami..


8. Konečné ustanovenia

8.1. Zmluvy uzatvárané medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvárané v poľskom jazyku.

8.2. Využívanie služieb poskytovaných elektronickou cestou je spojené s rôznym nebezpečenstvom, ktoré vyplýva zo zásahu tretích osôb. Predávajúci nemá vplyv na činnosti a dostupnosť internetu. Kupujúci vykonávajúci platby prostredníctvom „elektronických” platieb musí klásť osobitný dôraz na ochranu informácií pred zneužitím osobami tretích strán.

8.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien obsahu týchto podmienok zo závažných dôvodov, t. j. zmena právnych predpisov.

8.4. V rozsahu neregulovanom týmito podmienkami sú platné zodpovedajúce predpisy poľského práva a najmä: Občianskeho zákonníka, zákona o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002, zákona o právach spotrebiteľa z 30. mája 2014.

Názory a připomínky

Hodnotenie obchodu 5 z 5 hviezdičiek.
Priemerné hodnotenie založené na 145 komentároch.

Nepodnikáme žiadne kroky na zabezpečenie toho, že recenzie pochádzajú od ľudí, ktorí výrobok používali alebo si ho zakúpili.
Dubová stolička 03 Eko koža recenzie od Peter

Som spokojný s kvalitou, kvalita je vysoká, zamestnanci sú milí a ochotní. Už sme u Vás v minulosti nakupovali a budeme nakupovať znova.

Guľatý stôl dubový 04 rozťahovací recenzie od Alžbeta

Tovar prišiel podľa plánu. Výrobok vyzerá pekne.

Dubový stôl Klasický 02 A rozkladací recenzie od Lukáš

Ďakujem za doručenie stola do môjho bytu a za celkovú ústretovosť. Stôl je naozaj veľmi krásny.

Dubová stolička 02d recenzie od Mário

Všetko bolo v úplnom poriadku a stolička mi už slúži k úplnej spokojnosti.

Regál dubový Malaga 02 2d recenzie od Matej

Transakcie boli spoľahlivé a rýchle. Regál je kvalitný.

Dubová RTV skrinka Steel 03 (2d vysoká) recenzie od Miroslav

Dodávka prebehla podľa plánu, nábytok je v poriadku, dopravca ho doručil do domu, pomohol ho rozbaliť a skontrolovať. Chválim a s čistým svedomím odporúčam každému.

Dubová lavice Vernalis 01 recenzie od Slavka

Všetko prebehlo v poriadku, ako s doručením, tak aj s oddelením služieb zákazníkom.

Dybový nočný stolík Modern 01 recenzie od František

Zákaznícky servis bol vynikajúci, nebol problém zmeniť objednávku a najmä dvakrát zmeniť adresu dodania. Nábytok je veľmi kvalitný.

ODBORNÍ KONZULTANTI

Naši konzultanti tvoria profesionálny tím ľudí, ktorí vám poskytnú úplne vyčerpávajúce odpovede a pomôžu vám vybrať to najlepšie...

DODANIE S VYNESENÍM

Naša ponuka zahŕňa aj výnos nábytku do bytu alebo domu klienta a tiež montáž nábytku na mieste určenia...

RYCHLÉ ODOSLANIE

Náš nábytok dodávame na miesto vlastnými dopravnými prostriedkami, v krátkej dobe, so zachovaním bezpečnosti zásielok...

BEZPEČNÉ PLATBY

Jednou z obľúbených foriem platieb za nakúpený tovar je platba pri odbere tovaru, ktorá zaručuje pokojnú a bezpečnú transakciu...